Etusivu     B2B-palvelut     Tuotteita kotiin     Autoja nettikaupasta     Rakennustarvikkeet     Uusi tekniikka     Musiikki     Hakukoneet     Muoti ja vaatteet     Matkailu     Kuntoilu ja lisäravinteet     Hautauspalvelut     Remontointi     Kiinteistöt     Teatteria     Järjestyksenvalvonta    

 

Kiinteistöt ja niiden hoito


 

 
Kun rakennusprojekti on saatu päätökseen voidaan puhua valmiista kiinteistöstä. Kiinteistön kulut eivät tietenkään lopu siihen kun se on valmis vaan kiinteistön ylläpito vaatii jatkuvaa työtä ja aiheuttaa kustannuksia. Kiinteistöhuolto on yksi tärkeä osa, jonkun pitää hoitaa lumityöt, hiekoitukset, siivoukset, pienet remontit ja muu vastaava. Tällaista kiinteistöhuoltoa tekee esim. www.japetti.net. Oleellinen kysymys on myös se, että minkälaista tilaa kiinteistössä on. Monissa kiinteistöissä on yritysten toimitiloja, mikä on huomioitava hoitotoimenpiteissä. Yritysten toimitilat ja yritysten käyttämät varastotilat aiheuttavat yleensä erilaisia paineiita ylläpitoon kuin pelkät asuinkäytössä olevat tilat ja niiden varastot. Monet yritykset tarvitsevat toimitilojen lisäksi myös paljon varastotilaa. Toimitiloja tarjoaa www.wanhaamis.fi/. Sama yritys tarjoaa myös varastotilaa niin yksityisille kuin yrityksillekin. Vähän eri suunnalla varasto vuokrausta ja varastotiloja tarjoaa http://ps-varastotilat.fi/.
Kiinteistöhuollon lisäksi on tärkeää huolehtia myös paperitöistä ja tiedottamisesta. Tämä on yleensä isännöitsijän tehtävä. Hyvä isännöinti on sellaista, että osakkaat eivät ole missään vaiheessa epätietoisia kiinteistön asioista ja muutenkin asiat toimivat. Tällöin isännöintitoimisto on onnistunut työssään kun koko asiaan ei tarvitse kenenkään kiinnittää edes huomiota. Isännöintiä tarjoavat eri yritykset eri puolilla Suomea, kuten isännöinti Seinäjoki www.kmn.fi/
Kiinteistöjen rakentamisessa tärkeintä on, että asiantuntijat ovat vuorovaikutuksessa: Suunnittelu, rahoitus ja oikeudelliset näkökohdat ovat päällekkäisiä ja toisiinsa liittyviä. Suunnittelun on oltava rakenteellisesti järkevää ja käyttökelpoista ja sopivaa, mutta sen on oltava taloudellisesti mahdollista rakentaa ja käyttää laillisesti. Taloudellisen rakenteen on vastattava tarvittavia rakenteita, ja niiden on maksettava laillisesti velat. Oikeudellisen rakenteen on yhdistettävä suunnittelu ympäröivään oikeudelliseen kehykseen ja toteutettava rakentamisen prosessin taloudelliset seuraukset. Hankinnat kuvaavat asiakkaan tekemän toiminnan yhdistämistä rakennuksen hankkimiseen. Rakennushankintoja on monia erilaisia menetelmiä; Kolme yleisintä hankintatyyppiä ovat kuitenkin perinteiset , suunnittelun rakentaminen ja hallinnointi. Myös hankintasopimusten uusia muotoja, joihin liittyy sopimussuhteita, on yhä enemmän, kun painopiste on päätoimittajan ja urakoitsijan ja muiden rakennusprojektin sidosryhmien välisessä yhteistyösuhteessa. Uusia muotoja ovat kumppanuus, kuten julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus, yksityiset rahoitusaloitteet sekä liittoutumat kuten "puhtaat" tai "projektit" -liittoutumat ja "epäpuhdas" tai "strategiset" liittoutumat. Yhteistyön painopisteenä on monien ongelmien syntyminen, jotka johtuvat rakennusalan erittäin usein kilpailukykyisistä ja kontradiktorisista käytänteistä. Perinteiset Tämä on yleisin rakentamisen hankintamenettely ja se on vakiintunut ja tunnustettu. Tässä järjestelyssä arkkitehti tai insinööri toimii projektikoordinaattorina. Hänen tehtävänsä on suunnitella teoksia, valmistaa eritelmät ja tuottaa rakennesuunnittelua, hallinnoida sopimusta, tarjota töitä ja hallita teoksia alusta loppuun. Arkkitehdin asiakkaan ja pääurakoitsijan välillä on suoria sopimussuhteita. Alihankkijalla on suora sopimusperusteinen suhde pääurakoitsijan kanssa. Menettely jatkuu, kunnes rakennus on valmis miehittämään.
 


 

 

     
           
           
           
           
 
Copyright © 2002-2016 Yhteystiedot: ReCom Network, 00100 Hki, recomnetwork@recomnetwork.org