Etusivu     B2B-palvelut     Tuotteita kotiin     Autoja nettikaupasta     Rakennustarvikkeet     Uusi tekniikka     Musiikki     Hakukoneet     Muoti ja vaatteet     Matkailu     Kuntoilu ja lisäravinteet     Hautauspalvelut     Remontointi     Kiinteistöt     Teatteria     Järjestyksenvalvonta    

 

Järjestyksenvalvonta


 

 
Vuoden 2017 alussa tuli voimaan uusi laki (1085/2015) yksityisistä turvallisuuspalveluista. Se korvaa aiemman vuodelta 2002 olevan säännöstön. Lain perusteluissa tavoitellaan yksityisten turvallisuuspalveluiden laadun ja luotettavuuden varmistamista sekä viranomaisten ja yksityisten turvallissuuspalveluiden yhteistyötä. 

Yleinen järjestys ja kansalaisten turvallisuus on edelleeenkin viranomaisten tehtävä. Yksityiset elinkeinonharjoittajat voivat saada poliisihallitukselta toimiluvan järjestyksenvalvonta- ja/tai vartiointitoiminnan aloittamiseen. Yrityksen palveluksessa pitää olla vähintään yksi vastaava hoitaja, jolla on alalle vaadittava poliisihallituksen hyväksymä ammatillinen koulutus ja lisäksi vartiointiliiketoiminnan pitää perustua toimeksiantosopimuksiin.
Alan palveluja tarjoaa www.wikingsecurity.fi.

Vartijan ja järjestyksenvalvojan pätevyysvaatimuksista, koulutuksesta, tehtävistä, oikeuksista, velvollisuuksista, mahdollisesta voiman ja aseen käytöstä sekä monista muista seikoista on laissa ja sitä täydentävissä asetuksissa ja määräyksissä hyvinkin tarkkoja ohjeita. Esimerkiksi tilapäisenä järjestyksenvalvojana voi kunnan poliisilaitoksen luvalla yksittäisessä tilaisuudessa vaikkapa urheilukilpailuissa olla 18 vuotta täyttänyt rehelliseksi ja luotettavaksi tunnettu henkilö, joka henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan on tehtävään sopiva. Yleensä järjestyksenvalvojalta edellytetään lisäksi 40 tunnin peruskoulutusta ja tarvittavia kertauskursseja.

Asetus (875/2016) kuvaa tarkasti vartijan ja järjestyksenvalvojan asua ja tunnuksia. Ne eivät saa liiaksi muistuttaa minkään viranomaistahon vastaavia. Vartijan asun rintamuksen vasemmalla puolella ja myös takin selässä pitää olla selvästi teksti VARTIJA – väktare tai toisin päin. Myös henkilön nimi ja yrityksen nimi, nimilyhenne tai liiketunnus eli logo voivat olla näkyvillä mutta eivät ole pakollisia. Turvallisuuspalvelu- kuten muutamalla muullakin alalla työtehtäviä suorittavan henkilön nimen näkyminen voi toisinaan johtaa ikäviin kiusaamis- tai kostotoimiin. 

Järjestyksenvalvojalla esimerkiksi yleisötapahtumissa tai ravintoloissa pitää olla näkyvillä joko tunnistelaatta tai päällään tunnisteliivi. Tunnistelaatan pohjaväri on keltainen ja siinä lukee tummalla tekstillä selvästi JÄRJESTYKSENVALVOJA – ordningsvakt tai toisin päin. Laatassa voi olla tunnistenumero, sana ”security” tai urheilutahtumissa maailmalla käytetty ”steward”.
 


Järjestyksenvalvojan tunnisteliivin pohjaväri on keltainen ja järjestyksenvalvoja-tekstit näkyvästi tummalla. Tunnistenumero voi olla näkyvissä. Mikäli henkilö on alan yrityksen palveluksessa pitää tunnisteliivissä näkyä yrityksen nimi, nimilyhenne tai liiketunnus. Poliisi voi tarvittaessa määrätä järjestyksenvalvojaryhmän esimiehen käyttämään erottuvaa oranssin väristä liiviä tekstillä ESIMIES – förman.

 


 

 

     
           
           
           
           
 
Copyright © 2002-2016 Yhteystiedot: ReCom Network, 00100 Hki, recomnetwork@recomnetwork.org